Mixing Console F7

Цена за един брой: 240.00 лв.

   

Mixing Console F4

Цена за един брой: 195.00 лв.

   

Mackie 402 VLZ4

Цена за един брой: 234.00 лв.

   

Mackie 802-VLZ3

Цена за един брой: 432.00 лв

.

   

Mackie 802 VLZ4

Цена за един брой: 447.00 лв.

   

Mackie 1402-VLZ Pro

Цена за един брой: 450.00 лв.

   

Mackie ProFX 8

Цена за един брой: 525.00 лв.

   

Mackie ProFX12

Цена за един брой: 624.00 лв.

   

Mackie 1202 VLZ4

Цена за един брой: 642.00 лв.

   

Mackie 1202-VLZ3

Цена за един брой: 660.00 лв.

   

Mackie1402-VLZ3

Цена за един брой: 780.00 лв.

   

Mackie 1402 VLZ4

Цена за един брой: 879.00 лв.

   

Mackie CFX12MKII

Цена за един брой: 1110.00 лв.

   

Mackie ProFX16

Цена за един брой: 1134.00 лв.

   

Mackie CFX20MKII

Цена за един брой: 1500.00 лв.

   

Mackie ProFX22

Цена за един брой: 1575.00 лв.

   

Mackie PPM1012

Цена за един брой: 1875.00 лв.